Om föreningen

Långshyttans Brukshistoriska Förening bildades hösten 1983. Föreningen strävar efter att hålla järnets och bruksbefolkningens historisa levande. Föreningen äger den gamla Bengtsgården, byggd under slutet av 1700-talet, där socknens siste brukande bergsman Bengts Gustaf Jansson en gång bodde. Detta är vår hembygdsgård där vi året om ofta anordnar sammankomster. Här ryms även vår egen lilla butik BengtsBoa där vi säljer souvenirer och hemslöjd samt bistår turister med information för kommunens norra del. Här serverar vi även nybryggt kaffe med hembakt bröd. 

Dessutom finns "Svettrummet", en stor unik och charmig samlingssal uppe på översta våningen, lätt åtkomligt även för rullstolsbundna via den återuppbyggda gamla hyttbron. 

Föreningen ger årligen sedan 1985 vid jultiden ut skriften "Husby-Rocken" med krönikor och notiser över vad som hänt i socknen under året samt även historiskt intressanta artiklar. 

Ett annat populärt besöksmål har blivit "Hyttsmedjan" som föreningen ställde i ordning under hösten 2000. En dubbelhärd tillverkades och funktionella verktyg skaffades fram, även en fjäderhammare. Här bedrivs kurser i smide (i samarbete med NBV) och det tillverkas även alster till försäljning liksom även efter beställning. 

Föreningen äger dessutom Mulltimmerhyttan, som bergsmännen uppförde under första hälften av 1700-talet och brukade fram till 1861 då den nya hyttan togs i drift. Förutom att hyttan inrymmer ett industrimuseum med den åtta meter höga hyttpipan intakt kn vi även visa gamla järnmaskiner från järnbruket samt även ett ånglok från vår lilla järnväg.

Som synes har föreningen väldigt mycket att bestyra, vilket förstås görs helt ideellt och dessutom med glädje. Du som är intresserad av Långshyttan och dess historia är mycket välkommen att bli medlemmen aktiv eller passiv stödjande är lika angeläget. Årsavgiften är inte avskräckande, endast 100:- för enskild eller 150:- för hela familjen. Du kan lätt betala in medlemsavgiften  till vårt bankgirp 5699-5004 . Glöm inte att ange vem/vilka du betalar medlemsavgiften för. 

Mer information om oss:

Hemsida: http.//www.brukshistoriska.se

Facebook-sida: http.//facebook.com/brukshistoriska

E-post: brukshistoriska@outlook.com

Adress: Långshyttans Brukshistoriska Förening 

Storgatan 2

776 72 Långshyttan 

Telefon: 070-750 83 76

Organisatonsnummer: 88 20 00 -5430

Bankgiro: 5699-5004