Om föreningen

Senast uppdatead 2017-01-21

Långshyttans Brukshistoriska Förening bildades hösten 1983. Föreningen strävar efter att hålla järnets och bruksbefolkningens historia levande. Föreningen  äger den gamla Bengtsgården, byggd under slutet av 1700-talet, där socknens siste brukande bergsman Bengts Gustaf Jansson en gång bodde.

Detta är vår hembygdsgård där vi året om ofta anordnar utställningar och sammankomster. Här inryms även vår egen lilla butik BengtsBoa där vi säljer souvenirer och hemslöjd samt bistår turister med information för kommunens norra del. Här serverar vi även nybryggt kaffe med hembakt färskt bröd. Vårt senast större projekt har varit att bygga ett funktionellt och godkänt kök (år 2007) för denna populära verksamhet. Vi har även investerat i ett nytt fläktsystem (år 2009) i huset för att kunna få fortsätta att servera kaffe och hembakt.


Föreningen äger dessutom Mulltimmerhyttan, som bergsmännen uppförde under första hälften av 1700-talet och brukade fram till 1861 då den nya hyttan togs i drift. Förutom att hyttan inrymmer ett industrimuseum med den åtta meter höga hyttpipan intakt kan vi även visa gamla maskiner från järnbruket samt även ett ånglok från vår lilla järnväg.

Dessutom finns "Svettrummet", en stor unik och charmig samlingssal uppe på översta våningen, lätt åtkomligt även för rullstolsbundna via den återuppbyggda gamla hyttbron.Föreningen ger årligen sedan 1985 vid jultiden ut skriften "Husby-Rocken" med krönikor och notiser över vad som hänt i socknen under året samt även historiskt intressanta artiklar.

I Modellkammaren, den grönglänsande slaggstensbyggnaden invid Brukshotellet, förvaltade föreningen en vacker och stor samling med museiföremål, speciellt ett flertal rörliga och instruktiva modeller. Under hösten 2016 lämnade alla dessa föremål modellkammaren och finns nu instuvade i ett förråd i väntan på ny plats.

Ett annat populärt besöksmål har blivit "Hyttsmedjan" som föreningen ställde i ordning under hösten 2000. En dubbelhärd tillverkades och funktionella verktyg skaffades fram, även en fjäderhammare. Här bedrivs kurser i smide (i samarbete med NBV) och det tillverkas även alster till försäljning liksom även efter beställning.

Smedjans öppettider för allmänheten syns i vårt program.

Om du är nyfiken på att smida se mer information under smejdan i menyn.


Som synes har föreningen väldigt mycket att bestyra, vilket förstås görs helt ideellt och dessutom med glädje. Du som är intresserad av Långshyttan och dess historia är mycket välkommen att bli medlem, aktiv eller passiv stödjande är lika angeläget. Årsavgiften är inte avskräckande, endast 60:- för enskild eller 100:- för hela familjen. Du kan anmäla Dig till någon i styrelsen eller betala via bankgiro 5699-5004.

Det är förstås dessutom tillåtet att utöver avgiften även lämna ett litet bidrag till förenings verksamhet. 

   

   

För att kontakta föreningen kan Du besöka Bengtsgården på Storgatan 2 i Långshyttan,

tel 0225-613 14 eller maila oss på info@brukshistoriska.se

   


Styrelsen 2017:

ordförande Margareta Dahlberg 0225-606 82 

 

kassör Allan Mattsson 

 

ledamöterOve Brus, Mattias Sunesson och  Håkan Morelius

 

suppleanter IngaLill Bäckström, Marja Trädgårds och Anneli Moilanen

 Information:


Adress:

Långshyttans Brukshistoriska Förening

Storgatan 2

770 70 Långshyttan

Telefon 0225-613 14 (endast då vi har öppet)

 

BengtsBoa  Jan-Olof Carlsson & Monica Sivertsdotter Carlsson 0225-609 67 , 073- 94 57 301


E-post

info@brukshistoriska.se


Hemsida

http://www.brukshistoriska.se


Facebook-sida

https://www.facebook.com/brukshistoriska


Organisationsnummer

88 20 00-5430

 

Bankgiro för medlemsavgiftsinbetalning

5699-5004

 Om föreningen
senast uppdaterad 2019-07-10
Klicka på bilderna så öppnas en större bild i ett nytt fönster
 
Långshyttans Brukshistoriska förening bildades hösten 1983. Föreningen strävar efter att hålla järnets och bruksbefolkningens historia levande. Föreningen äger den gamla Bengtsgården, byggd under slutet av 1700-talet, där socknens siste brukande bergsman Bengts Gustaf Jansson en gång bodde.
Detta är vår hembygdsgård där vi året om ofta anordnar utställningar och sammankomster. Här inryms även vår egen lilla butik BengtsBoa där vi säljer souvenirer och hemslöjd samt bistår turister med information för kommunens norra del. Här serverar vi även nybryggt kaffe med hembakt färskt bröd. Vårt senast större projekt har varit att bygga ett funktionellt och godkänt kök (år 2007) för denna dagliga och populära verksamhet. Vi har även investerat i ett nytt fläktsystem (år 2009) i huset för att kunna få fortsätta att servera kaffe och hembakt (nya regler kommer hela tiden).
Bengtsgården
   
Mulltimmerhyttan
Föreningen äger dessutom Mulltimmerhyttan, som bergsmännen uppförde under första hälften av 1700-talet och brukade fram till 1861 då den nya hyttan togs i drift. Förutom att hyttan inrymmer ett industrimuseum med den åtta meter höga hyttpipan intakt kan vi även visa gamla maskiner från järnbruket samt även ett ånglok från vår lilla järnväg.
   

Dessutom finns "Svettrummet", en stor unik och charmig samlingssal uppe på översta våningen, lätt åtkomligt även för rullstolsbundna via den återuppbyggda gamla hyttbron.
Svettrummet
 
Husby Rocken
Föreningen ger årligen sedan 1985 vid jultiden ut skriften "Husby-Rocken" med krönikor och notiser över vad som hänt i socknen under året samt även historiskt intressanta artiklar.
 
I Modellkammaren, den grönglänsande slaggstensbyggnaden invid Brukshotellet, förvaltade föreningen en vacker och stor samling med museiföremål, speciellt ett flertal rörliga och instruktiva modeller. Under hösten 2016 lämnade alla dessa föremål modellkammaren och finns nu instuvade i ett förråd i väntan på ny plats.
Modellkammaren
   
Ett annat populärt besöksmål har blivit "Hyttsmedjan" som föreningen ställde i ordning under hösten 2000. En dubbelhärd tillverkades och funktionella verktyg skaffades fram, även en fjäderhammare. Här bedrivs kurser i smide (i samarbete med NBV) och det tillverkas även alster till försäljning liksom även efter beställning.
Smedjans öppettider för allmänheten syns i vårt program.
Om du är nyfiken på att smida se mer information under smejdan i menyn.
   
Som synes har föreningen väldigt mycket att bestyra, vilket förstås görs helt ideellt och dessutom med glädje. Du som är intresserad av Långshyttan och dess historia är mycket välkommen att bli medlem, aktiv eller passiv stödjande är lika angeläget. Årsavgiften är inte avskräckande, endast 60:- för enskild eller 100:- för hela familjen. Du kan anmäla Dej till någon i styrelsen eller betala via bankgiro 5699-5004.
Det är förstås dessutom tillåtet att utöver avgiften även lämna ett litet bidrag till förenings verksamhet.
   
   
För att kontakta föreningen kan Du besöka Bengtsgården på Storgatan 2 i Långshyttan,
tel 0225-613 14 eller maila oss på info@brukshistoriska.se
   
Vill du komma i kontakt med oss?
Ordförande:
Margareta Dahlberg tfn 0225-606 82
Hemsida:
Facebooksida: https://www.facebook.com/brukshistoriska
E-post:
Adress
Långshyttans Brukshistoriska Förening
Storgatan 2
776 72 Långshyttan
Telefon
070 750 8376
Organisationsnummer
88 20 00-5430
Bankgiro
för medlemsavgiftsinbetalning
5699-5004
BengtsBoa: Jan-Olof Carlsson & Monica Sivertsdotter Carlsson tfn 0225-609 67 , 073- 94 57 301
Husby-Rocken:
Margareta & Stig Dahlberg
tfn 0225-606 82 070-676 36 23
Hyttsmedjan
Björn Ros tfn 070-393 96 04