Mulltimmerhyttan
Detta kan man bl.a. skåda inne i Mulltimmerhyttan
BLJ Koster nr 2
Ångloket, BLJ nr 2, "Kloster" byggdes 1890 hos Nydqvist & Holm i Trollhättan och började sin tjänst efter banan mellan Engelsfors och Born men flyttades 1891 över till den nya banan mellan Långshyttan och Byvalla. Spårvidden är 891 mm, tre svenska fot. Loket tjänstgjorde fram till 1950-talet och stod sedan som reserv för övriga växlingsloken vilka tuffade på inne på Klosterverkens industriområde ända fram till 1971.
     
Bilderna ovan är tagna av J-O Carlsson
 
BLJ Dressiner
BLJ banavdelnings fortskaffningsmedel utefter banan var dressinerna.
Närmast en s.k. pumpdressin och längre bort trampdressiner.
 
Bilden ovan är tagna av J-O Carlsson
     
Verktyg
Några av banavdelningens verktyg för reparationer utefter banan. En borrmaskin och en rälssåg båda handdrivna och monterade på rälsen samt stående en domkraft för lyft av ursåprade lok och vagnar. I bildens högra kant ses flätade korgar staplade. Dessa användes för att fylla på lokens kolförråd.
 
Kol
Till hyttan behövdes stora mängder tråkol. Bönderna kolade i skogarna vintertid
och fraktade sedan kolet i s.k. stigar dragna efter hästar.

 
Kransen
Hyttans översta våning kallas "Kransen". Här ses den 8 meter höga hyttpipans överdel där malm, kol och kalk fylldes på . idag är öppningen skyddad med galler och räcke.
 
Rådstugan
Hyttans nedersta våning kallas "Rådstugan". Här tappades det flytande järnet ut
på golvet i stora formar. Man fick fram tackjärn.
 
All text skriven av J-O Carlsson.
Åter till Våra anläggningar