Styrelsen 2016
ordförande Margareta Dahlberg 0225-606 82
 
sekreterare Jan-Olof Carlsson 0225-609 67, 073- 94 57 301
     
kassör Allan Mattsson  
     
ledamot Ove Brus
  Mattias Sunesson  
     
suppleanter Ingalill Bäckström  
Marja Trädgårds
  Maria Karlsson, hemsideansvarig info@brukshistoriska.se
 
   

BengtsBoa Monica Sivertsdotter Carlsson 0225-609 67